Litkicks Message Board Archive

mwynhewch

Posted to Haiku Board




Mwynhewch y mannau uchel - llewyrchwch,
ag eurwch y gorwel;
Awchwch y dasg aruchel
a diliau aur mannau'r mêl.