Litkicks Message Board Archive

Het zou dom, maar kunnen klinken...

Posted to Poetry
Dit zou kunnen zijn een geweldig gedicht, maar het ontbreekt een mes.

HB